ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์

ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube (หากการรับชมช่องปกติติดขัด ให้เลือกชมผ่านช่องทางนี้)
รับชมวิดีโอแนะนำ
เปลี่ยนลักษณะการเรียง

เครือข่ายพุทธวจน 0 สถานที่ 0 ประเทศ

Modal Title

Any content could go in here.

×

วิดีโอแนะนำ
01:17:11
quicklist
ศีลของพระมีกี่ข้อ มศว.ประสานมิตร
ถูกเรียกดู: 6,980
วัดนาป่าพง1
05:01
quicklist
การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA
ถูกเรียกดู: 5,982
วัดนาป่าพง1
03:49
quicklist
รัก ศรัทธา ตถาคต 2557
ถูกเรียกดู: 4,937
วัดนาป่าพง1
10:50
quicklist
รัตนะ 5 คืออะไร
ถูกเรียกดู: 6,757
วัดนาป่าพง1
22:56
quicklist
รายการสยามสัปปายะ ตอน พุทธวจน
ถูกเรียกดู: 7,357
วัดนาป่าพง1
02:30
quicklist
ตอบกรณีจากข้อร้องเรียน วันที่ 13 ส.ค. 2557
ถูกเรียกดู: 6,294
วัดนาป่าพง1
02:00:00
quicklist
พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 26 ก.ค. 2556
ถูกเรียกดู: 21,665
วัดนาป่าพง1
01:22:13
quicklist
สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท
ถูกเรียกดู: 12,102
วัดนาป่าพง1
02:00:00
quicklist
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธ.ค. 2556
ถูกเรียกดู: 6,827
วัดนาป่าพง1
เว็บไซต์แนะนำ
ผู้เยี่ยมชม
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  เดือนนี้
  ปีนี้
  **IP ไม่ซ้ำกันรายวัน