เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/25 38:46 Quicklist

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/25

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/25

4108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

อริยมรรคมีองค์แปด 04:47 Quicklist

อริยมรรคมีองค์แปด

 

อริยมรรคมีองค์แปด

3909 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

วิธีแก้กรรม 02:18 Quicklist
Video is inactive

วิธีแก้กรรม

 

กรรม

972 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

มรรควิธีแก้กรรม 02:18 Quicklist
Video is inactive

มรรควิธีแก้กรรม

 

กรรม

778 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มีหรือไม่ในคำสอน 02:09 Quicklist
Video is inactive

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มีหรือไม่ในคำสอน

 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ

944 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)