Words of the Buddha 13 01:03 Quicklist

Words of the Buddha 13

 

Words of the Buddha 13

1975 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 14 01:00 Quicklist
Video is inactive

Words of the Buddha 14

 

Words of the Buddha 14

352 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 15 01:00 Quicklist
Video is inactive

Words of the Buddha 15

 

Words of the Buddha 15

341 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 16 01:00 Quicklist
Video is inactive

Words of the Buddha 16

 

Words of the Buddha 16

340 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 17 01:00 Quicklist
Video is inactive

Words of the Buddha 17

 

Words of the Buddha 17

381 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 18 01:00 Quicklist
Video is inactive

Words of the Buddha 18

 

Words of the Buddha 18

364 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 19 01:00 Quicklist
Video is inactive

Words of the Buddha 19

 

Words of the Buddha 19

358 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

การอาศัยกันของวิญญาณกับนามรูป 00:56 Quicklist

การอาศัยกันของวิญญาณกับนามรูป

 

วิญญาณ

5631 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

ปัญญา สติ กับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ 02:59 Quicklist
Video is inactive

ปัญญา สติ กับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ

 

นามและรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด

821 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

การเกิดขึ้นของภพเปรียบเหมือนผืนนา และสัตตานัง 06:46 Quicklist
Video is inactive

การเกิดขึ้นของภพเปรียบเหมือนผืนนา และสัตตานัง

 

ภพ

903 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

มรรควิธีแก้กรรม 02:18 Quicklist
Video is inactive

มรรควิธีแก้กรรม

 

กรรม

427 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

มรรควิธีสำหรับผู้ป่วยไข้ 02:00 Quicklist
Video is inactive

มรรควิธีสำหรับผู้ป่วยไข้

 

มรรควิธีสำหรับผู้ป่วยไข้

567 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

นิพพานคืออะไร 01:38 Quicklist
Video is inactive

นิพพานคืออะไร

 

นิพพาน

565 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง"ทาน" 01:31 Quicklist
Video is inactive

ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง"ทาน"

 

ทาน

421 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

เหตุใดต้องศึกษาเฉพาะแต่คำของพระองค์ 11:42 Quicklist
Video is inactive

เหตุใดต้องศึกษาเฉพาะแต่คำของพระองค์

 

เหตุใดต้องศึกษาเฉพาะแต่คำของพระอ...

383 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มีหรือไม่ในคำสอน 02:09 Quicklist
Video is inactive

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มีหรือไม่ในคำสอน

 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ

509 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

Tonight Show 10 ก.พ. 2557 34:00 Quicklist

Tonight Show 10 ก.พ. 2557

 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล...

5489 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสถาบันภาคใต้ 12:33 Quicklist

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

2404 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

อบรมคณะภิกขุจากประเทศลาว 10:26 Quicklist

อบรมคณะภิกขุจากประเทศลาว

 

อบรมคณะภิกขุจากประเทศลาว

2907 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

ลำดับความเป็นมา พุทธวจน-ปิฏก 06:19 Quicklist

ลำดับความเป็นมา พุทธวจน-ปิฏก

 

ลำดับความเป็นมา พุทธวจน-ปิฏก

...

2452 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

ทไวไลท์ โชว์ (Twilight Show) 12 ก.ค. 2557 48:02 Quicklist

ทไวไลท์ โชว์ (Twilight Show) 12 ก.ค. 2557

 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล...

6270 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดดอนทอง 09:37 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.วัดดอนทอง

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

906 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านนาดี 07:36 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านนาดี

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

701 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 09:34 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

812 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ชุมชนกู่จาน 08:16 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.ชุมชนกู่จาน

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

652 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านหนองปรือ 15:26 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.บ้านหนองปรือ

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

734 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ 19:07 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

755 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลนางรอง 21:02 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลนางรอง

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

782 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 08:27 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

693 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม 03:49 Quicklist

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม

 

คลิปประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง...

664 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)