กำลังค้นหา 'ปีใหม่' ใน วิดีโอ
พุทธวจน 1 มกราคม 2553 01:24:28 Quicklist

พุทธวจน 1 มกราคม 2553

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

436 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ค่ำวันปีใหม่ 1  ม.ค.53 01:24:28 Quicklist

บรรยายธรรม ค่ำวันปีใหม่ 1 ม.ค.53

 

บรรยายธรรม ค่ำวันปีใหม่ 1 ม.ค.53.

2420 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (10 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ชีวิตไม่สิ้นหวัง พรปีใหม่ 12:21 Quicklist

บรรยายธรรม ชีวิตไม่สิ้นหวัง พรปีใหม่

 

บรรยายธรรม ชีวิตไม่สิ้นหวัง...

2563 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

453 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:34:24 Quicklist

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

366 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย) 56:39 Quicklist

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

411 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563  (วันขึ้นปีใหม่) 02:13:47 Quicklist

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

38 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)