กำลังค้นหา 'พอตัวเพื่อตนเอง' ใน วิดีโอ
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 เมษายน 2559 02:03:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 เมษายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

124 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)