กำลังค้นหา 'โรงเรียน' ใน วิดีโอ
โรงเรียนสีกัน วันที่ 15 ธ.ค. 53 01:45:30 Quicklist

โรงเรียนสีกัน วันที่ 15 ธ.ค. 53

 

โรงเรียนสีกัน วันที่ 15 ธ.ค. 53

13221 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม โรงเรียนราชินีบน 07:35 Quicklist
Video is inactive

บรรยายธรรม โรงเรียนราชินีบน

 

บรรยายธรรม โรงเรียนราชินีบน

1665 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม วันที่ 14 พ.ค. 2555 01:30:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม วันที่ 14 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3020 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 22 ม.ค. 2556 01:43:59 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 22 ม.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3628 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วันที่ 21 พ.ย. 2556 02:42:52 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วันที่ 21 พ.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

6625 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วันที่ 6 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วันที่ 6 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

1694 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ  โรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 10 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 10 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

1654 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 3 ส.ค. 2558 02:23:04 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 3 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

1858 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก 15 มิถุนายน 2559 02:35:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก 15 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์...

753 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก (Army Intelligence school) 15 มิถุนายน 2559 02:25:17 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก (Army Intelligence school) 15 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

532 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน บรรยายธรรม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 20 พฤศจิกายน 2559 02:41:16 Quicklist

พุทธวจน บรรยายธรรม ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 20 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

358 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 4 สิงหาคม 2560 02:27:07 Quicklist

พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 4 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

411 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 มิถุนายน 2561 02:21:08 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 มิถุนายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

419 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2 กรกฎาคม 2561 01:59:11 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2 กรกฎาคม 2561

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

262 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 สิงหาคม 2561 01:14:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

246 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง) 02:22:39 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

45 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก) 02:10:03 Quicklist

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

37 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)