พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กันยายน 2559
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 8 เดือน มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 1,021
  • ระยะเวลา : 02:36:25
ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ประธานสงฆ์วัดนาป่าพงวิดีโอที่เกี่ยวข้อง