อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 7 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 2,845
  • ระยะเวลา : 06:11
อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท

download MP4

download MP3วิดีโอที่เกี่ยวข้อง