การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 2 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 5,733
  • ระยะเวลา : 05:01
เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา

download MP4

download MP3