พุทธวจน-สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 6 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 5,284
  • ระยะเวลา : 02:49:04
พุทธวจน-สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 มิถุนายน 2557วิดีโอที่เกี่ยวข้อง