พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กันยายน 2559
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 7 เดือน มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 312
  • ระยะเวลา : 03:11:13
ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ประธานสงฆ์วัดนาป่าพงวิดีโอที่เกี่ยวข้อง