พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 กันยายน 2559
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 3 เดือน มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 493
  • ระยะเวลา : 01:50:05
ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพงวิดีโอที่เกี่ยวข้อง