เปลี่ยนลักษณะการเรียง
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ต.ค. 2558 01:12:50 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ต.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ต.ค. 2558

1020 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ Chateau De Bangkok วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 02:31:52 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ Chateau De Bangkok วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ Chateau De Bangkok...

795 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558 02:21:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

597 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ต.ค. 2558 01:30:59 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ต.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ต.ค. 2558

244 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วัดตาขัน จ.ระยอง 02:56:29 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วัดตาขัน จ.ระยอง

 

พุทธวจนบรรยาย ณ วัดตาขัน จ.ระยอง
...

514 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2558 01:50:47 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

245 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2558 02:01:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

293 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ต.ค. 2558 01:38:39 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ต.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ต.ค. 2558

841 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 2558 02:00:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

707 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ณ จ.อุบลราชธานี วันที่ 29 ก.ย. 2558 02:30:27 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ณ จ.อุบลราชธานี วันที่ 29 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ณ จ.อุบลราชธานี...

719 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทหารปืนใหญ่ วันที่ 17 ก.ย. 2558 02:02:47 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทหารปืนใหญ่ วันที่ 17 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทหารปืนใหญ่...

408 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมสรรพวุธทหารเรือ วันที่ 16 ก.ย. 2558 01:19:50 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมสรรพวุธทหารเรือ วันที่ 16 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

372 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับประเทศสวีเดน วันที่ 19 ก.ย. 2558 02:59:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับประเทศสวีเดน วันที่ 19 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference...

203 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558 02:13:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

347 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558 01:55:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

326 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ก.ย. 2558 01:36:21 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ก.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ก.ย. 2558

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2558 02:38:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558 01:36:51 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

334 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558 01:07:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

1530 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558 02:10:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

353 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2558 02:03:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

281 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 2558 01:21:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

202 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558 01:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558 01:41:48 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558 01:46:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

666 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558 02:10:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

458 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 2558 01:27:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

454 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2558 01:49:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

560 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 9 ก.ย. 2558 01:27:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 9 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

377 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 8 ก.ย. 2558 01:13:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 8 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

450 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)