เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 2558 01:35:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

185 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจนสวีเดน วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2558 01:42:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจนสวีเดน วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

49 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2558 02:19:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

56 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2558 01:48:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 เม.ย. 2558 01:34:15 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 เม.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 เม.ย. 2558

...

158 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2558 01:41:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2558 01:16:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

59 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2558 01:11:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

34 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 7 เม.ย. 2558 01:42:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 7 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

32 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 2558 43:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2558 01:29:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

285 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2558 01:44:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

196 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 เม.ย. 2558 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 เม.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 เม.ย. 2558

217 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 2558 01:20:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

323 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 2558 27:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

167 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพุธที่ 1 เม.ย. 2558 50:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพุธที่ 1 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

187 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอังคารที่ 31 มี.ค. 2558 02:19:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอังคารที่ 31 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

198 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558 01:30:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

168 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558 02:00:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

474 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 มี.ค. 2558 01:11:19 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 มี.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 มี.ค. 2558

...

319 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 2558 01:21:25 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

182 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2558 23:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

130 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 2558 55:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

128 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2558 01:34:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

129 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 2558 01:49:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

132 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2558 49:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 2558 01:49:02 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพุธที่ 18 มี.ค. 2558 01:29:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพุธที่ 18 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2558 46:37 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

67 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2558 01:36:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

814 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)