เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน(อาสาเเจ้งผลการดำเนินงานพุทธวจนปิฎก) วันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558 02:55:51 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน(อาสาเเจ้งผลการดำเนินงานพุทธวจนปิฎก) วันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

164 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

อธิบาย ขันธ์5 03:21 Quicklist

อธิบาย ขันธ์5

 

อธิบาย ขันธ์5

255 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร 02:39 Quicklist

ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร

 

ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร

107 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558 01:30:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

201 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2558 01:11:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2558 01:13:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

249 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ส.ค. 2558 58:49 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ส.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ส.ค. 2558

285 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2558 01:50:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

231 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 ส.ค. 2558 02:28:57 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 ส.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 ส.ค. 2558

216 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2558 01:19:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2558 01:41:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

160 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ USA วันที่ 9 ส.ค. 2558 01:29:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ USA วันที่ 9 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ USA...

257 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 14 ส.ค. 2558 01:35:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 14 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 14...

314 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ส.ค. 2558 02:06:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12...

267 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สถาบันพุทธวจน จ.ระยอง วันที่ 22 ก.ค. 2558 01:51:42 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สถาบันพุทธวจน จ.ระยอง วันที่ 22 ก.ค. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สถาบันพุทธวจน...

598 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสิน จ.จันทบุรี วันที่ 21 ก.ค. 2558 02:03:27 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสิน จ.จันทบุรี วันที่ 21 ก.ค. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

517 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน 2 วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2558 01:42:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน 2 วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน 2...

129 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2558 01:41:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

349 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน 2 วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 2558 02:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน 2 วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน 2...

321 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ USA วันที่ 2 ส.ค. 2558 01:26:51 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ USA วันที่ 2 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ USA...

65 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 ส.ค. 2558 01:14:30 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 ส.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 ส.ค. 2558

549 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

เข้าพรรษา ควรปฏิบัติตนอย่างไร 02:31 Quicklist

เข้าพรรษา ควรปฏิบัติตนอย่างไร

 

เข้าพรรษา ควรปฏิบัติตนอย่างไร

228 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 3 ส.ค. 2558 02:23:04 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 3 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

705 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

บรรยากาศ อาสาฬหบูชา วัดนาป่าพง 03:18 Quicklist

บรรยากาศ อาสาฬหบูชา วัดนาป่าพง

 

บรรยากาศ อาสาฬหบูชา วัดนาป่าพง

425 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

การทำบุญใส่บาตร 04:42 Quicklist

การทำบุญใส่บาตร

 

การทำบุญใส่บาตร

223 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

เอาเงินใส่บาตรได้หรือไม่ 02:01 Quicklist

เอาเงินใส่บาตรได้หรือไม่

 

เอาเงินใส่บาตรได้หรือไม่

193 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

การตอบแทนบุญคุณ มารดา บิดา 01:06 Quicklist

การตอบแทนบุญคุณ มารดา บิดา

 

การตอบแทนบุญคุณ มารดา บิดา

190 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

บรรยากาศการอบรม E Tipitaka 03:41 Quicklist

บรรยากาศการอบรม E Tipitaka

 

บรรยากาศการอบรม E Tipitaka

200 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วิธีแก้กรรม 02:16 Quicklist

วิธีแก้กรรม

 

วิธีแก้กรรม

171 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

กรรมดำ กรรมขาว 02:36 Quicklist

กรรมดำ กรรมขาว

 

กรรมดำ กรรมขาว

137 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)