เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

382 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

242 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ธ.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ธ.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ธ.ค. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ธ.ค. 2557

157 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ธ.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

122 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5 ธ.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5...

156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 5 ธ.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 5 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 5...

138 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1816 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 27 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 27 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 27...

903 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

464 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2557 01:34:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2296 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2557 01:09:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1393 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1603 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1175 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 พ.ย. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 พ.ย. 2557

1471 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1598 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1182 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 พ.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14...

931 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1014 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

851 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

667 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

678 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3093 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1752 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 1 พ.ย. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 1 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1855 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

4811 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2592 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3529 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 23 ต.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 23 ต.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 23...

1974 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)