เปลี่ยนลักษณะการเรียง
มรรคคานุคา-เยาวชนชาวลาวผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน 12:14 Quicklist

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวลาวผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน

 

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวลาวผู้คล่องปา...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวฮอลเเลนด์ผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน 07:17 Quicklist

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวฮอลเเลนด์ผู้คล่องปากขึ้นใจในพุทธวจน

 

มรรคคานุคา-เยาวชนชาวฮอลเเลนด์ผู้ค...

49 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2558 01:36:02 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

195 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ วันที่ 8 มิ.ย. 2558 02:57:44 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ วันที่ 8 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

120 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 31 พ.ค. 2558 01:15:49 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 31 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 31 พ.ค....

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ ประเทศฮอลแลนด์ วันที่ 7 มิ.ย. 2558 01:51:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ ประเทศฮอลแลนด์ วันที่ 7 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

50 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 มิ.ย. 2558 01:30:38 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 มิ.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 มิ.ย. 2558

...

309 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2558 02:03:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

265 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 2558 01:28:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

201 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2558 01:37:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

114 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 วัน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 มิ.ย. 2558 01:30:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 มิ.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 มิ.ย. 2558

...

638 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2558 01:30:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

514 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2558 01:40:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

465 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 มิ.ย. 2558 01:16:02 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 มิ.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 มิ.ย. 2558

389 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2558 01:55:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

457 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558 01:06:02 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

550 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

Tonight Show 1 มิ.ย. 2558 30:00 Quicklist

Tonight Show 1 มิ.ย. 2558

 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล...

671 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558 01:32:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

1482 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2558 01:37:03 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

515 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 พ.ค. 2558 01:53:47 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 พ.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 พ.ค. 2558

334 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ค. 2558 01:47:07 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ค. 2558

131 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2558 02:30:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

231 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2558 01:57:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

651 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558 43:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

212 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558 01:49:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

567 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 19 พ.ค. 2558 48:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 19 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

438 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 19 พ.ค. 2558 01:40:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 19 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

341 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 18 พ.ค. 2558 01:21:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 18 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

318 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2558 49:47 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

310 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)