เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558 01:49:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

293 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 19 พ.ค. 2558 48:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 19 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

258 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 19 พ.ค. 2558 01:40:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 19 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

174 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 18 พ.ค. 2558 01:21:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 2 วันที่ 18 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2558 49:47 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ กลุ่มพุทธวจน จ.ปัตตานี ช่วงที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับ...

178 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2558 32:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

151 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2558 01:15:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

162 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2558 01:17:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

141 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ค. 2558 01:48:15 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ค. 2558

110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 2558 02:04:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

55 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 13 พ.ค. 2558 41:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 13 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

151 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2558 01:17:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2558 01:19:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

58 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2558 01:42:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ค. 2558 01:50:10 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ค. 2558

322 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 2558 01:45:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

257 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 6 พ.ค. 2558 01:04:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 6 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 5 พ.ค. 2558 01:14:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 5 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 2558 01:16:25 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

339 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2558 01:39:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

227 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 2558 01:19:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

173 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 2558 59:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

128 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 29 เม.ย. 2558 56:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 29 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 เม.ย. 2558 01:31:53 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 เม.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 เม.ย. 2558

...

229 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 2558 01:51:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

177 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2558 39:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

628 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 2558 01:09:37 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

353 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2558 01:35:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

247 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2558 01:34:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

257 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 เม.ย. 2558 02:05:50 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 เม.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 เม.ย. 2558

...

192 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)