เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558 30:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

248 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2558 57:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

252 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 22 ม.ค. 2558 34:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 22 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 22...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25...

197 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอังคารที่ 20 ม.ค. 2558 37:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอังคารที่ 20 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

296 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 19 ม.ค. 2558 01:16:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 19 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

268 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 18 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 18 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 18...

510 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 18 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 18 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 18...

326 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

316 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 11 ม.ค. 2558 02:03:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 11 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 11...

685 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ม.ค. 2558 01:33:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11...

447 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2558 01:32:33 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

308 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ม.ค. 2557 01:20:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ม.ค. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ม.ค. 2557

809 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

Tonight Show 5 ม.ค. 2558 35:00 Quicklist

Tonight Show 5 ม.ค. 2558

 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล...

1127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 4 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 4 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 4...

764 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4 ม.ค. 2558 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4...

474 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 3 ม.ค. 2558 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 3 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

648 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 2 ม.ค. 2558 01:05:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 2 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 2...

406 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงเย็น วันที่ 1 ม.ค. 2558 01:31:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงเย็น วันที่ 1 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงเย็นฉัน วันที่ 1...

571 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 1 ม.ค. 2558 01:18:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 1 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 1...

449 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ม.ค. 2558 01:48:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1...

467 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค วันที่ 28 ธ.ค. 2557 02:00:54 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค วันที่ 28 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค วันที่...

504 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ วันที่ 18 ธ.ค. 2557 02:15:43 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ วันที่ 18 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ...

317 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 26 ธ.ค. 2557 16:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 26 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 26...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25 ธ.ค. 2557 33:03 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันสิ้นปี วันที่ 31 ธ.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันสิ้นปี วันที่ 31 ธ.ค. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันสิ้นปี วันที่ 31 ธ.ค....

548 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 31 ธ.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 31 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 31...

264 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 31 ธ.ค. 2557 01:06:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 31 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 31...

238 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 30 ธ.ค. 2557 52:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 30 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 30...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)