BE BUDDHAWAJANA WORLD 2557
เปลี่ยนลักษณะการเรียง
รายการสด  ขยายข่าว  วันที่ 20 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

รายการสด ขยายข่าว วันที่ 20 ส.ค. 2557

 

รายการสด ขยายข่าว วันที่ 20 ส.ค. 2557

263 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ชั่วโมง มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 19 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 19 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 19...

1023 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (24 ชั่วโมง มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1297 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

752 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 วัน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ส.ค. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ส.ค. 2557

1889 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

139 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 16 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1204 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14...

736 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 13 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 13 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 13...

1254 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12...

603 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 12 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 12 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 12...

455 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11...

1789 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1254 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1693 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 ส.ค. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 ส.ค. 2557

646 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1480 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 9 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 9 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 ส.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 ส.ค. 2557

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 ส.ค. 2557

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

เทปบันทึกรายการ เช้าข่าวชัด วันที่ 4 สิงหาคม 2557 20:00 Quicklist

เทปบันทึกรายการ เช้าข่าวชัด วันที่ 4 สิงหาคม 2557

 

เทปบันทึกรายการ เช้าข่าวชัด...

3167 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ส.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2183 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ส.ค. 2557 01:16:06 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2487 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 02:31:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1528 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 01:18:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร 05:53 Quicklist

บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร

 

บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล...

2298 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก 2557 02:24 Quicklist

ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก 2557

 

ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก 2557
...

1168 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

กว่าจะมาเป็น  ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก  2557 07:24 Quicklist

กว่าจะมาเป็น ชวนน้องท่องพุทธวจนให้ก้องโลก 2557

 

กว่าจะมาเป็น...

665 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

ชวนน้องท่องพุทธวจน บุรีรัมย์ 02:11 Quicklist

ชวนน้องท่องพุทธวจน บุรีรัมย์

 

ชวนน้องท่องพุทธวจน บุรีรัมย์

...

483 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

รัก ศรัทธา ตถาคต 2557 15:02 Quicklist

รัก ศรัทธา ตถาคต 2557

 

รัก ศรัทธา ตถาคต 2557

445 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1576 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

829 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)