เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2558 01:36:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

457 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2558 01:37:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

199 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2558 01:35:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

146 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 10 มี.ค. 2558 01:12:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 10 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 10...

710 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2558 01:47:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

300 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2558 01:45:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

262 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4 มี.ค. 2558 01:52:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4...

737 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 3 มี.ค. 2558 01:02:19 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 3 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 3...

242 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2558 02:02:09 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

221 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2558 01:58:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

234 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.พ. 2558 01:47:40 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.พ. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.พ. 2558

1144 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

800 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 27 ก.พ. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 27 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 27...

438 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2558 01:33:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

280 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 21 ก.พ. 2558 01:29:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 21 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

301 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 18 ก.พ. 2558 01:09:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 18 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 18...

221 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 2558 01:37:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

242 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 14 ก.พ. 2558 01:50:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 14 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

247 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 13 ก.พ. 2558 57:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 13 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 13...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ก.พ. 2558 02:24:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11...

162 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2558 01:29:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2548 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1621 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอังคารที่ 3 ก.พ. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอังคารที่ 3 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

1061 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 2558 01:34:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

1035 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 2558 01:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

672 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2558 01:51:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

768 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

975 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

819 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558 30:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

794 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2558 57:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

614 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)