เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนบรรยาย ณ Asava Group 8 สิงหาคม 2559 02:17:11 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ Asava Group 8 สิงหาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

233 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ดูคาติ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 01:42:43 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ดูคาติ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ดูคาติ วันศุกร์ที่...

1024 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมมณเฑียร วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 01:38:56 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมมณเฑียร วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมมณเฑียร...

849 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ Chateau De Bangkok วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 02:31:52 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ Chateau De Bangkok วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ Chateau De Bangkok...

1695 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ วันที่ 8 มิ.ย. 2558 02:57:44 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเเรมสุโขทัยพรเจริญ วันที่ 8 มิ.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

1120 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 31 พ.ค. 2558 01:15:49 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 31 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 31 พ.ค....

900 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค วันที่ 28 ธ.ค. 2557 02:00:54 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค วันที่ 28 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค วันที่...

1232 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ วันที่ 18 ธ.ค. 2557 02:15:43 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ วันที่ 18 ธ.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ...

1053 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สำนักทางหลวง จ.นครราชสีมา วันที่ 14 พ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สำนักทางหลวง จ.นครราชสีมา วันที่ 14 พ.ย. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สำนักทางหลวง...

1314 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 27 ก.ค. 2557 01:58:23 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 27 ก.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 27 ก.ค....

3149 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ Market Today  9 มิ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ Market Today 9 มิ.ย. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ Market Today 9 มิ.ย. 2557

3349 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์ (สีลม)  17 มิ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์ (สีลม) 17 มิ.ย. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์...

3629 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 มิ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 มิ.ย. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 มิ.ย....

2275 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ 26 ก.พ. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ 26 ก.พ. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ 26 ก.พ....

7597 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 17 ม.ค. 2557 02:04:56 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 17 ม.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 17...

7312 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 26 ม.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 26 ม.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 26 ม.ค....

2882 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค....

5095 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ 23 ธ.ค. 2556 03:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ 23 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ 23...

4705 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 20 ธ.ค. 2556 02:20:59 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 20 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 20...

3781 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สุวรรณภูมิ 19 ธ.ค. 2556 01:56:38 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สุวรรณภูมิ 19 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สุวรรณภูมิ 19 ธ.ค. 2556
...

3837 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สวนสยาม 13 พ.ย. 2556 01:58:11 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สวนสยาม 13 พ.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สวนสยาม 13 พ.ย. 2556

...

3741 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ Siam Steel Service Center PCL 14 พ.ย. 2556 01:57:20 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ Siam Steel Service Center PCL 14 พ.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ Siam Steel Service Center PCL 14 พ.ย. 2556
...

5512 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ก.ย. 2556 01:40:37 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ก.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ก.ย....

3033 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.บัตรเครดิตกรุงไทย  25 ก.ย. 2556 01:36:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.บัตรเครดิตกรุงไทย 25 ก.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

4467 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 27 ก.ย. 2556 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 27 ก.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 27...

4664 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้าน HO SEE LA 15 ก.ค. 2556 01:37:49 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้าน HO SEE LA 15 ก.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้าน HO SEE LA 15 ก.ค. 2556

...

5479 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย 31 ก.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย 31 ก.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

6714 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 14 ก.ค. 2556 01:29:36 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 14 ก.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง...

5654 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 26 ก.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 26 ก.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 26...

21675 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.ซีพีเอฟ (แก่งคอย) 27 พ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.ซีพีเอฟ (แก่งคอย) 27 พ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.ซีพีเอฟ (แก่งคอย) 27...

3612 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)