เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 สิงหาคม 2559 03:10:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 สิงหาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

155 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 สิงหาคม 2559 01:51:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 สิงหาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 สิงหาคม 2559 01:48:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 สิงหาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร 22 กรกฎาคม 2559 03:15:43 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร 22 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

116 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  21 กรกฎาคม 2559 02:12:38 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 21 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

119 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ Hansar Hotel Bangkok 15 กรกฎาคม 2559 03:03:45 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ Hansar Hotel Bangkok 15 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

140 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. 1 กรกฎาคม 2559 01:41:01 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. 1 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:12:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า 02:37:02 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

64 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:51:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

51 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า 02:36:48 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

51 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 กรกฎาคม 2559 02:35:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 กรกฎาคม 2559 01:27:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 กรกฎาคม 2559 01:02:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

57 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:58:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

51 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กรกฎาคม 2559  ช่วงเช้า 02:18:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

52 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กรกฎาคม 2559 02:41:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:40:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

57 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า 03:03:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:24:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า 02:51:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กรกฎาคม 2559 02:15:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

53 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:01:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

50 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า 02:47:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

48 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 กรกฎาคม 2559 02:47:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กรกฎาคม 2559 02:10:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

55 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:01:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559  ช่วงเช้า 02:03:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

64 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 กรกฎาคม 2559 01:48:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

154 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า 02:31:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

71 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)