เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กรกฎาคม 2559 02:22:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:49:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2559  ช่วงเช้า 02:22:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

114 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก (Army Intelligence school) 15 มิถุนายน 2559 02:25:17 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก (Army Intelligence school) 15 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 58:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

60 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า 01:56:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 02:07:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

84 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า 01:54:19 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 01:36:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า 02:23:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 02:09:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า 02:10:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มิถุนายน 2559 01:49:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

58 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 มิถุนายน 2559 02:30:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

57 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 01:39:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

59 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2559  ช่วงเช้า 01:59:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

61 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 มิถุนายน 2559 01:52:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มิถุนายน 2559 01:52:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มิถุนายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 01:56:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2559  ช่วงเช้า 02:05:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 พฤษภาคม 2559 01:57:32 Quicklist

พุทธวจนสนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 31 พฤษภาคม 2559 02:26:59 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท 31 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:39:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2559  ช่วงเช้า 02:14:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 พฤษภาคม 2559 02:38:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤษภาคม 2559 01:34:47 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

161 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 พฤษภาคม 2559 01:42:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

141 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:21:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

181 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤษภาคม 2559 ช่วงเช้า 01:58:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤษภาคม 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

152 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2559 01:52:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

64 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)