เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนบรรยาย ณ ณ จ.อุบลราชธานี วันที่ 29 ก.ย. 2558 02:30:27 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ณ จ.อุบลราชธานี วันที่ 29 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ณ จ.อุบลราชธานี...

1436 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทหารปืนใหญ่ วันที่ 17 ก.ย. 2558 02:02:47 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทหารปืนใหญ่ วันที่ 17 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทหารปืนใหญ่...

801 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมสรรพวุธทหารเรือ วันที่ 16 ก.ย. 2558 01:19:50 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมสรรพวุธทหารเรือ วันที่ 16 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

686 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับประเทศสวีเดน วันที่ 19 ก.ย. 2558 02:59:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference กับประเทศสวีเดน วันที่ 19 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ผ่านระบบ video conference...

546 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558 02:13:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

607 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558 01:55:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

611 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ก.ย. 2558 01:36:21 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ก.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ก.ย. 2558

399 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2558 02:38:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

438 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558 01:36:51 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

580 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558 01:07:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

1804 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558 02:10:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

601 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2558 02:03:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

529 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 2558 01:21:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

486 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558 01:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

329 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558 01:41:48 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

303 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558 01:46:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

962 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558 02:10:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

699 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 2558 01:27:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

790 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2558 01:49:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

835 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 9 ก.ย. 2558 01:27:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันพุธที่ 9 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

681 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 8 ก.ย. 2558 01:13:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 8 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

711 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2558 02:20:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

580 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2558 01:29:06 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

600 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2558 02:25:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

449 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ก.ย. 2558 01:34:59 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ก.ย. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ก.ย. 2558

848 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 2558 01:15:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

813 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 2558 51:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

593 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2558 01:57:48 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 2...

555 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2558 02:06:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

563 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 ส.ค. 2558 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 ส.ค. 2558

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 ส.ค. 2558

572 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)