พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง 29 มี.ค. 2554 02:18:06 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง 29 มี.ค. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3419 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง 20 เม.ย. 2554 01:30:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง 20 เม.ย. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2376 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท Loxley 20  เม.ย. 2554 01:53:20 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท Loxley 20 เม.ย. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท Loxley 20 เม.ย. 2554
...

2739 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall บางแค 9 พ.ค. 2554 02:18:49 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall บางแค 9 พ.ค. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall บางแค 9 พ.ค. 2554

3337 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมา 8 พ.ค. 2554 02:03:41 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมา 8 พ.ค. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมา 8...

4658 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย เรื่อง ลมหายใจไปวิมุตติ 30:45 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย เรื่อง ลมหายใจไปวิมุตติ

 

พุทธวจนบรรยาย เรื่อง...

10200 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง วันที่ 30 ส.ค. 2554 01:55:19 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง วันที่ 30 ส.ค. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 ม.ค. 2555 01:50:07 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 ม.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท บ้านปู จำกัด...

5739 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 5 ม.ค. 2555 01:53:08 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 5 ม.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทไปรษณีย์ไทย...

3991 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 14 มีนาคม 2555 02:08:38 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 14 มีนาคม 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3715 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.KPMG 26 มีนาคม 2555 02:04:34 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.KPMG 26 มีนาคม 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.KPMG 26 มีนาคม 2555

4792 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง วันที่ 27 มี.ค. 2555 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง วันที่ 27 มี.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3076 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม วันที่ 18 มี.ค. 2555 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม วันที่ 18 มี.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม...

2933 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทกรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด มหาชน วันที่ 5 เมษายน 2555 01:41:59 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทกรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด มหาชน วันที่ 5 เมษายน 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2800 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง วันที่ 24  เม.ย. 2555 01:04:25 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้านต้นมะขามช่างทอง วันที่ 24 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3160 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ The Zign พัทยา 29 เม.ย. 2555 02:00:22 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ The Zign พัทยา 29 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ The Zign พัทยา 29 เม.ย. 2555
...

4714 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 เม.ย. 2555 01:56:40 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 เม.ย. 2555

4227 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทบางไทรไฟเบอร์บอร์ด 26 เม.ย. 2555 02:06:13 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทบางไทรไฟเบอร์บอร์ด 26 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

4904 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมเกษมศานติ์ จันทบุรี 2 พ.ค. 2555 03:08:47 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมเกษมศานติ์ จันทบุรี 2 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมเกษมศานติ์...

5570 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปตท.จำกัด มหาชน วันที่ 15 พ.ค. 2555 01:09:54 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปตท.จำกัด มหาชน วันที่ 15 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปตท.จำกัด...

2649 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ เดอะมอลล์ โคราช วันที่ 15 พ.ค. 2555 02:23:58 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ เดอะมอลล์ โคราช วันที่ 15 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ เดอะมอลล์ โคราช...

3217 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด วันที่ 22 พ.ค. 2555 01:20:04 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด วันที่ 22 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท...

2572 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 27 พ.ค. 2555 01:30:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 27 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 27 พ.ค....

3312 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ มบ.โฮมออนกรีน 28 พ.ค. 2555 02:41:29 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ มบ.โฮมออนกรีน 28 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ มบ.โฮมออนกรีน 28 พ.ค....

3888 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม วันที่ 29 พ.ค. 2555 01:20:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม วันที่ 29 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม...

2954 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ เดอะมอลล์ วันที่ 1  มิ.ย. 2555 01:27:03 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ เดอะมอลล์ วันที่ 1 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ เดอะมอลล์ วันที่ 1...

2779 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ฟาร์มโชคชัย วันที่ 1 มิ.ย. 2555 01:54:22 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ฟาร์มโชคชัย วันที่ 1 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ฟาร์มโชคชัย วันที่...

3948 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ พาราไดซ์ พาร์ค วันที่ 5 มิ.ย. 2555 01:25:06 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ พาราไดซ์ พาร์ค วันที่ 5 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ พาราไดซ์ พาร์ค...

3963 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน บ.IRPC วันที่ 19 มิ.ย. 2555 02:14:47 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน บ.IRPC วันที่ 19 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2525 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม วันที่ 26 มิ.ย. 2555 01:35:38 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม วันที่ 26 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านต้นมะขาม...

2536 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)