ปฏิจจสมุปบาท 18:02 Quicklist

ปฏิจจสมุปบาท

 

ปฏิจจสมุปบาท


6662 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ปฏิจจสมุปบาท 2 28:57 Quicklist

ปฏิจจสมุปบาท 2

 

ปฏิจจสมุปบาท 2


4030 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ปฏิจจสมุปบาท 3 31:46 Quicklist

ปฏิจจสมุปบาท 3

 

ปฏิจจสมุปบาท 3


3985 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการเกิด 32:15 Quicklist

ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการเกิด

 

ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการเกิด

3884 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ปฏิจจสมุปบาท 4 37:11 Quicklist

ปฏิจจสมุปบาท 4

 

ปฏิจจสมุปบาท 4

3993 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ปฏิจจสมุปบาท 5 23:20 Quicklist

ปฏิจจสมุปบาท 5

 

ปฏิจจสมุปบาท 5

3444 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ปฏิจจสมุปบาท (แผนผัง) 30:29 Quicklist

ปฏิจจสมุปบาท (แผนผัง)

 

ปฏิจจสมุปบาท (แผนผัง)

6166 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ปฏิจจสมุปบาท หน้า 779 25:44 Quicklist

ปฏิจจสมุปบาท หน้า 779

 

ปฏิจจสมุปบาท หน้า 779

6358 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 06:11 Quicklist

อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท

 

อริยญายธรรม คือ...

2988 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

การอาศัยกันของวิญญาณกับนามรูป 00:56 Quicklist

การอาศัยกันของวิญญาณกับนามรูป

 

วิญญาณ

6310 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

ปัญญา สติ กับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ 02:59 Quicklist
Video is inactive

ปัญญา สติ กับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ

 

นามและรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด

1422 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

การเกิดขึ้นของภพเปรียบเหมือนผืนนา และสัตตานัง 06:46 Quicklist
Video is inactive

การเกิดขึ้นของภพเปรียบเหมือนผืนนา และสัตตานัง

 

ภพ

1532 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 01:11:02 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 01:05:05 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 30 ธ.ค. 63
...

130 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 01:51:45 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค....

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 01:40:30 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 64

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 01:27:50 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 12 ม.ค. 64

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 01:40:00 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 13 ม.ค. 64
...

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 01:27:00 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค....

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 01:30:50 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64
...

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 01:56:30 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 64
...

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 01:54:10 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค....

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 01:27:00 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 19 ม.ค. 64

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 48:50 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 20 ม.ค. 64
...

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 01:42:30 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค....

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 01:54:20 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 64
...

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 02:27:10 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค....

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 01:22:50 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

 

คลิปบรรยายธรรมวันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 64

0 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)