พุทธวจนบรรยาย เรื่อง ลมหายใจไปวิมุตติ 30:45 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย เรื่อง ลมหายใจไปวิมุตติ

 

พุทธวจนบรรยาย เรื่อง...

11325 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/23 43:46 Quicklist

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/23

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/23

4780 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

อานุภาพของสมาธิ 16:40 Quicklist

อานุภาพของสมาธิ

 

อานุภาพของสมาธิ

7643 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ภิกขุป่วยไข้ให้เจริญอานาปานสติย่อมทำสติปัฏฐานโพชฌงค์บริบูรณ์ 02:00 Quicklist
Video is inactive

ภิกขุป่วยไข้ให้เจริญอานาปานสติย่อมทำสติปัฏฐานโพชฌงค์บริบูรณ์

 

อานาปานสติ

1130 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

มรรควิธีสำหรับผู้ป่วยไข้ 02:00 Quicklist
Video is inactive

มรรควิธีสำหรับผู้ป่วยไข้

 

มรรควิธีสำหรับผู้ป่วยไข้

1125 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 7 มิ.ย. 2557 01:11:02 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 7 มิ.ย. 2557

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

9426 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2559 ช่วงบ่าย 02:32:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

704 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2559 01:39:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

790 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:01:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

715 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 01:07:08 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย....

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 01:46:26 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 30 ก.ย. 63
...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)