โลกุตรธรรม 17:45 Quicklist

โลกุตรธรรม

 

โลกุตรธรรม

5234 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธ.ค. 2556

8964 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค....

5800 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 01:19:44 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค....

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 01:33:00 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 63
...

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 01:49:48 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย....

107 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 01:44:00 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 63
...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 01:43:56 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 63
...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 01:35:35 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย....

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 01:12:22 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 46:52 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 11 พ.ย. 63
...

111 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 01:09:05 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย....

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 01:15:30 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63
...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 02:24:59 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 63
...

109 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 01:48:55 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย....

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 01:18:50 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 17 พ.ย. 63

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 01:05:32 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 18 พ.ย. 63
...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 01:12:28 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย....

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 01:55:06 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63
...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 01:31:06 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 63
...

154 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 01:42:00 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย....

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 01:24:41 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 63

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 01:16:33 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 24 พ.ย. 63

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 01:20:03 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย....

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 01:17:32 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63
...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 01:34:39 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63
...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 01:47:19 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย....

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 01:14:07 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 01:21:05 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 63

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 01:06:37 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 9 ธ.ค. 63
...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)