โลกุตรธรรม 17:45 Quicklist

โลกุตรธรรม

 

โลกุตรธรรม

5158 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธ.ค. 2556

8774 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค....

5720 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 01:49:32 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

39 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 01:43:56 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

45 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 01:35:35 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

46 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 01:12:22 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

52 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 46:52 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

39 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 01:09:05 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

49 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 01:15:30 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 02:24:59 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

40 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 01:48:55 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

51 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 01:18:50 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 01:05:32 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

50 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 01:12:28 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

48 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 01:55:06 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 01:31:06 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 01:42:00 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 01:24:41 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

36 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 01:16:33 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 01:20:03 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 01:17:32 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 01:34:39 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 01:47:19 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

21 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 01:14:07 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 01:21:05 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 01:06:37 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 38:08 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 01:23:54 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 01:41:53 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)