สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 ต.ค. 2555 02:04:49 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 ต.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 ต.ค. 2555

3378 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 ต.ค. 2555 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 ต.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 ต.ค. 2555

3476 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 ต.ค. 2555 01:55:01 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 ต.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 ต.ค. 2555

3213 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 พ.ย. 2555 01:44:21 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 พ.ย. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 พ.ย. 2555

2643 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 ธ.ค. 2555 02:21:47 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 ธ.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 ธ.ค. 2555

4018 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 พ.ย. 2555 02:02:26 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 พ.ย. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 พ.ย. 2555

3069 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 พ.ย. 2555 01:56:15 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 พ.ย. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 พ.ย. 2555

3782 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ธ.ค. 2555 02:19:10 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ธ.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ธ.ค. 2555

3223 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 ธ.ค. 2555 01:58:56 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 ธ.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 ธ.ค. 2555

3390 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ธ.ค. 2555 01:51:03 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ธ.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ธ.ค. 2555

3511 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 ธ.ค. 2555 01:58:38 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 ธ.ค. 2555

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 ธ.ค. 2555

2788 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ม.ค. 2556 01:29:47 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ม.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ม.ค. 2556

3032 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ม.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ม.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ม.ค. 2556

3767 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ม.ค. 2556 01:32:03 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ม.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ม.ค. 2556

3041 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ม.ค. 2556 02:06:29 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ม.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ม.ค. 2556

3255 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 ก.พ. 2556 02:03:35 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 ก.พ. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 ก.พ. 2556

3126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 ก.พ. 2556 02:18:12 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 ก.พ. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 ก.พ. 2556

3838 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ก.พ. 2556 01:52:58 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ก.พ. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ก.พ. 2556

3013 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 ก.พ. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 ก.พ. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 ก.พ. 2556

3357 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 มี.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 มี.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 มี.ค. 2556

3071 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 มี.ค. 2556 02:17:47 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 มี.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 มี.ค. 2556

2773 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 มี.ค. 2556 02:10:18 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 มี.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 มี.ค. 2556

...

3098 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 มี.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 มี.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 มี.ค. 2556

...

3485 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 มี.ค. 2556 02:01:07 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 มี.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 มี.ค. 2556

...

3639 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 เม.ย. 2556 02:11:29 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 เม.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 เม.ย. 2556

4239 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 เม.ย. 2556 02:47:51 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 เม.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 เม.ย. 2556

...

3580 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 พ.ค. 2556 02:19:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 พ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 พ.ค. 2556

3901 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 เม.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 เม.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 เม.ย. 2556

...

3433 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 เม.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 เม.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 เม.ย. 2556

...

3276 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 พ.ค. 2556 02:25:25 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 พ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 พ.ค. 2556

3020 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)