สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 พ.ค. 2556 02:06:02 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 พ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 พ.ค. 2556

3381 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 พ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 พ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 พ.ค. 2556

2061 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 มิ.ย. 2556 02:05:26 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 มิ.ย. 2556

2570 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 มิ.ย. 2556 02:16:08 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 มิ.ย. 2556

3677 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 มิ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 มิ.ย. 2556

...

3829 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 มิ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 มิ.ย. 2556

...

3131 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 มิ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 มิ.ย. 2556

...

3502 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ก.ค. 2556 00:01 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 กรกฎาคม 2556
...

4214 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 ก.ค. 2556 01:28:05 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2556
...

2518 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดต่ำ) 00:01 Quicklist

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดต่ำ)

 

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า...

8546 View(s)

Uploaded By sutee (6 ปี มาแล้ว)

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดสูง) 00:01 Quicklist

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดสูง)

 

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า...

11131 View(s)

Uploaded By sutee (6 ปี มาแล้ว)

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (เฉพาะเสียง) 00:01 Quicklist

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (เฉพาะเสียง)

 

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า...

17944 View(s)

Uploaded By sutee (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 ก.ค. 2556 01:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2556
...

2625 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 ก.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2556
...

3592 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ส.ค. 2556

3634 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ส.ค. 2556

3111 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ส.ค. 2556

2988 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 ส.ค. 2556

3544 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 ส.ค. 2556

4436 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ก.ย. 2556

3918 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 ก.ย. 2556

1376 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 ก.ย. 2556

1771 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.ย. 2556

3570 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ต.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ต.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ต.ค. 2556

3613 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ต.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ต.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ต.ค. 2556

4956 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ต.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ต.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ต.ค. 2556

5068 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist
Video is inactive

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พ.ย. 2556

7820 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ย. 2556

4060 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ย. 2556

3777 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ย. 2556

3612 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)