สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 พ.ค. 2556 02:06:02 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 พ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 พ.ค. 2556

3456 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 พ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 พ.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 พ.ค. 2556

2196 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 มิ.ย. 2556 02:05:26 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 1 มิ.ย. 2556

2703 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 มิ.ย. 2556 02:16:08 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 มิ.ย. 2556

3760 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 มิ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 มิ.ย. 2556

...

3923 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 มิ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 22 มิ.ย. 2556

...

3229 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 มิ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 มิ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 29 มิ.ย. 2556

...

3600 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ก.ค. 2556 00:01 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 กรกฎาคม 2556
...

4295 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 ก.ค. 2556 01:28:05 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2556
...

2628 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดต่ำ) 00:01 Quicklist

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดต่ำ)

 

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า...

8756 View(s)

Uploaded By sutee (6 ปี มาแล้ว)

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดสูง) 00:01 Quicklist

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (ความละเอียดสูง)

 

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า...

11368 View(s)

Uploaded By sutee (6 ปี มาแล้ว)

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (เฉพาะเสียง) 00:01 Quicklist

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ (เฉพาะเสียง)

 

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า...

18227 View(s)

Uploaded By sutee (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 ก.ค. 2556 01:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2556
...

2705 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 ก.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 ก.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2556
...

3694 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 ส.ค. 2556

3728 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 ส.ค. 2556

3192 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 17 ส.ค. 2556

3080 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 ส.ค. 2556

3631 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 ส.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 ส.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 ส.ค. 2556

4515 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ก.ย. 2556

3992 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 ก.ย. 2556

1470 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 ก.ย. 2556

1853 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ก.ย. 2556

3637 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ต.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ต.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ต.ค. 2556

3691 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ต.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ต.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ต.ค. 2556

5045 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ต.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ต.ค. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 19 ต.ค. 2556

5152 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist
Video is inactive

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พ.ย. 2556

7981 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 พ.ย. 2556

4148 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พ.ย. 2556

3914 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ย. 2556 02:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ย. 2556

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พ.ย. 2556

3707 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)