กำลังค้นหา 'การตัดขาดโวหารในอริยวินัย' ใน วิดีโอ
พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า 02:25:29 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

668 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)