กำลังค้นหา 'จิตมโนวิญญาณ' ใน วิดีโอ
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:26:41 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

137 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:46:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

139 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:56:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

172 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ตุลาคม 2562 01:28:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

167 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 02:25:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

170 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 02:36:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

148 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 02:55:58 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

169 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 02:06:53 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

174 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 02:10:36 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

278 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี) 02:36:44 Quicklist

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

159 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (วังรี รีสอร์ท) 02:40:47 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (วังรี รีสอร์ท)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

198 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 มกราคม 2563 57:13 Quicklist
Video is inactive

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 18 มกราคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

152 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 02:39:19 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 02:58:08 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

161 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 01:26:56 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค....

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 01:09:42 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 13 ต.ค. 63

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 01:10:52 Quicklist
Video is inactive

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 01:23:33 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 10 พ.ย. 63

107 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 01:13:37 Quicklist
Video is inactive

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพุธที่ 9 ธ.ค. 63
...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 01:10:51 Quicklist
Video is inactive

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63
...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 01:35:47 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 63
...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 01:03:01 Quicklist
Video is inactive

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 63

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)