กำลังค้นหา 'ฌาน' ใน วิดีโอ
พุทธวจนบรรยาย ณ สโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร 22 กรกฎาคม 2559 03:15:43 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร 22 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์...

682 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2559 02:27:48 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์...

613 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 เมษายน 2559 55:14:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 เมษายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

720 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 01:04:22 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

116 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)