กำลังค้นหา 'นรก' ใน วิดีโอ
คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ ? 04:57 Quicklist

คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ ?

 

คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหร...

2213 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย จังหวัดพิจิตร 31 พฤษภาคม 2559 02:26:59 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย จังหวัดพิจิตร 31 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์...

748 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 เมษายน 2559 02:08:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 เมษายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

609 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 เมษายน 2559 01:31:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 เมษายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

627 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 เมษายน 2559 02:22:43 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 เมษายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

666 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤษภาคม 2559 02:36:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

660 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กรกฎาคม 2560 02:23:51 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

510 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 สิงหาคม 2560 02:59:30 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

431 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 02:20:43 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 01:27:57 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 02:10:49 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

119 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)