กำลังค้นหา 'ผังสัญโญชน์' ใน วิดีโอ
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562 01:19:16 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

148 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 01:53:21 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

138 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:02 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธันวาคม 2562 49:45 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

152 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 (ช่วงเช้า) 02:57:35 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

113 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 มีนาคม 2563 01:00:12 Quicklist
Video is inactive

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 14 มีนาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

131 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)