กำลังค้นหา 'ภพภูมิ' ใน วิดีโอ
งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 22 ธ.ค. 2555 58:58 Quicklist

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 22 ธ.ค. 2555

 

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ...

3203 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 22 ธ.ค. 2555 (ช่วงที่ 2) 01:24:26 Quicklist

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 22 ธ.ค. 2555 (ช่วงที่ 2)

 

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ...

4028 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 23 ธ.ค. 2555 01:35:01 Quicklist

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 23 ธ.ค. 2555

 

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ...

3151 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 23 ธ.ค. 2555 (ช่วงที่ 2) 02:25:39 Quicklist

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 23 ธ.ค. 2555 (ช่วงที่ 2)

 

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ...

3636 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 ธ.ค. 2555 01:28:58 Quicklist

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 ธ.ค. 2555

 

งานเปิดตัวหนังสือภพภูมิ ณ...

4057 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร 22 กรกฎาคม 2559 03:15:43 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร 22 กรกฎาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์...

699 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2559 ช่วงเช้า 02:05:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

632 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก) 02:10:03 Quicklist

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

195 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 02:10:49 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)