กำลังค้นหา 'วังสวนกล้วย' ใน วิดีโอ
พุทธวจนบรรยาย ณ วังสวนกล้วย จ.สกลนคร 24 มี.ค. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วังสวนกล้วย จ.สกลนคร 24 มี.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ วังสวนกล้วย...

8514 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน บรรยายธรรม ณ พุทธวจนสถาบันเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย 7 กุมภาพันธ์ 2560 02:30:04 Quicklist

พุทธวจน บรรยายธรรม ณ พุทธวจนสถาบันเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย 7 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

462 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561 02:52:12 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

813 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (วังสวนกล้วย) 02:36:26 Quicklist

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (วังสวนกล้วย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)