กำลังค้นหา 'วินัย' ใน วิดีโอ
สอนพระวินัย 27 ธค.52 02:13:21 Quicklist

สอนพระวินัย 27 ธค.52

 

สอนพระวินัย 27 ธค.52

5050 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

เสถียรธรรมสถาน 13 พ.ย. 53 01:44:46 Quicklist

เสถียรธรรมสถาน 13 พ.ย. 53

 

สนทนาธรรม เสถียรธรรมสถาน 13...

5282 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มีนาคม 2559 02:03:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มีนาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์...

644 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2559 01:52:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

479 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2560 03:10:46 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

410 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560 03:12:12 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

505 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า 02:25:29 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

648 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมพุทธวจน กฟผ 1 เมษายน 2553 02:03:30 Quicklist

บรรยายธรรมพุทธวจน กฟผ 1 เมษายน 2553

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

456 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2561 02:56:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

429 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ คิดดีคลีนิค 26 สิงหาคม 2561 01:19:53 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ คิดดีคลีนิค 26 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

293 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ คิดดีคลีนิค 30 กันยายน 2561 02:24:43 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ คิดดีคลีนิค 30 กันยายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

445 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:14:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

113 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:55:06 Quicklist

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

112 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 02:02:14 Quicklist

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค) 01:48:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (คิดดีคลีนิค) 02:27:07 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค) 02:31:40 Quicklist
Video is inactive

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 02:11:44 Quicklist
Video is inactive

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

112 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 01:09:05 Quicklist
Video is inactive

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

คลิปบรรยายธรรมวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย....

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 เดือน มาแล้ว)