กำลังค้นหา 'อริยสัจสี่เป็นที่ตั้งแห่งการแสดงตัวของปัญญิณทรีย์' ใน วิดีโอ
อริยสัจสี่เป็นที่ตั้งแห่งการแสดงตัวของปัญญิณทรีย์ 08:57 Quicklist

อริยสัจสี่เป็นที่ตั้งแห่งการแสดงตัวของปัญญิณทรีย์

 

๗พย.อริย.ป.๑๕๑๕...

2686 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)