กำลังค้นหา 'Buddhawajana%USA' ใน วิดีโอ
การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA 05:01 Quicklist

การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา
...

7445 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

Video conference Buddhawajana USA 30 เมษายน 2561 02:21:17 Quicklist

Video conference Buddhawajana USA 30 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

374 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)