พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤศจิกายน 2561
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 2 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 199
  • ระยะเวลา : 49:42
เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล