ปฏิจจสมุปบาท (แผนผัง)
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 6 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 5,642
  • ระยะเวลา : 30:29
ปฏิจจสมุปบาท (แผนผัง)

download MP4วิดีโอที่เกี่ยวข้อง