เสถียรธรรมสถาน 13 พ.ย. 53
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 11 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 5,305
  • ระยะเวลา : 01:44:46#พระไตรปิฎก #ที่มาคำสอนพระพุทธเจ้า #คำสอนพระพุทธเจ้า Part 1/7 https://youtu.be/j2gIBIwwnMY?t=133 เวลา 0:02:13 – 0:07:27 #พระไตรปิฎก #ที่มาคำสอนพระพุทธเจ้า #ชาวพุทธสามารถสืบค้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ได้ Part 1/7 https://youtu.be/j2gIBIwwnMY?t=133 เวลา 0:07:27 – 0:14:55 Part 2/7 https://youtu.be/dhjmjsJScrw เวลา 0:00:00 - 0:05:20 #กรรม #แก้กรรม #วิธีแก้กรรมทำได้อย่างไร Part 2/7 https://youtu.be/dhjmjsJScrw เวลา 0:05:20 - 0:10:00 #การปฏิบัติธรรม #มรรค8 #กำหนดลมหายใจ #การปล่อยวาง #ละความเพลิน #ละนันทิ #ไม่ยึดมั่น Part 2/7 https://youtu.be/dhjmjsJScrw เวลา 0:10:00 - 0:14:00 #พระอริยบุคคล #โสดาบัน Part 2/7 https://youtu.be/dhjmjsJScrw เวลา 0:14:00 - 0:14:57 Part 3/7 https://youtu.be/AW6Fx0Ho-0Q เวลา 0:00:00 - 0:03:52 #การทำบุญ #การอุทิศบุญกุศล #อนิจจัง #การปฏิบัติธรรม #การปล่อยวาง #ละความเพลิน #ละนันทิ #ไม่ยึดมั่น #มีอารมณ์ร้องไห้เกิดขึ้นมาทำอย่างไร Part 3/7 https://youtu.be/AW6Fx0Ho-0Q เวลา 0:03:52 - 0:08:40 #การสวดมนต์ #บทสวดมนต์ #การแผ่เมตตา #ขันธ์5 #รูป #เวทนา #สัญญา #สังขาร #วิญญาณ #พระพุทธเจ้า #คำสอนพระพุทธเจ้า #คำศัพท์ทางพุทธศาสนา #สัญญาสมาบัติ #ปฐมฌาณ #ทุติยฌาณ #ตติยฌาณ #ทุติยฌาณ #จตุตถฌาณ #อากาสานัญจายตนะ #วิญญาณัญจายตนะ #อากิญจัญญายตนะ #เนวสัญญานาสัญญายตนะ #สัญญาเวทยิตนิโรธ Part 3/7 https://youtu.be/AW6Fx0Ho-0Q เวลา 0:08:40 - 0:14:57 Part 4/7 https://youtu.be/xEn-bhc5txo เวลา 0:00:00 - 0:01:47 #ธรรมะกับชีวิต #พระพุทธเจ้า #พระไตรปิฎก #คำสอนพระพุทธเจ้า Part 4/7 https://youtu.be/xEn-bhc5txo เวลา 0:01:47 - 0:04:46 #พระอริยบุคคล #โสดาบัน #การทำบุญ #การอุทิศบุญกุศล Part 4/7 https://youtu.be/xEn-bhc5txo เวลา 0:04:46 - 0:09:10 #การทำบุญ #ผ้าป่า #ทอดกฐิน Part 4/7 https://youtu.be/xEn-bhc5txo เวลา 0:09:10 - 0:10:38 #การเกี่ยวข้องกับพระ #ศีลของพระ #วินัยพระ #อริยวินัย #พระยืนรับบาตรแล้วขายต่อให้แม่ค้าแถวนั้นได้หรือไม่ Part 4/7 https://youtu.be/xEn-bhc5txo เวลา 0:10:38 - 0:12:53 #การปฏิบัติธรรม #ฝึกสติ #เจริญสติ #กายคตาสติ #สติสัมปชัญญะ #การรู้เท่าทันจิตเป็นอย่างไร Part 4/7 https://youtu.be/xEn-bhc5txo เวลา 0:12:53 - 0:14:03 #การปฏิบัติธรรม #การเดินจงกรม #พิจารณากาย #กายคตาสติ Part 4/7 https://youtu.be/xEn-bhc5txo เวลา 0:14:03 - 0:15:00 Part 5/7 https://youtu.be/Kk210U_o_yg เวลา 0:00:00 - 0:01:15 #พระไตรปิฎก #ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #การสวดมนต์ #บทสวดมนต์ #การแผ่เมตตา #การสวดอิติปิโสทำไมต้องสวดตามจำนวนอายุ Part 5/7 https://youtu.be/Kk210U_o_yg เวลา 0:01:15 - 0:02:07 #ธรรมะกับชีวิต #วิธีควบคุมอารมณ์ #การปฏิบัติธรรม #กำหนดลมหายใจ #กายคตาสติ #การปล่อยวาง #ละความเพลิน #ละนันทิ #เรามีความไม่สบายใจคับแค้นใจอยู่ตลอดควรทำอย่างไร Part 5/7 https://youtu.be/Kk210U_o_yg เวลา 0:02:20 - 0:04:40 #วัดนาป่าพงมีรับผู้ฝึกปฏิบัติธรรมหรือไม่ Part 5/7 https://youtu.be/Kk210U_o_yg เวลา 0:04:40 - 0:06:24 #การปฏิบัติธรรม #การนั่งสมาธิ #นั่งสมาธิแล้วง่วงนอนทำอย่างไร Part 5/7 https://youtu.be/Kk210U_o_yg เวลา 0:06:24 - 0:07:40 #พระพุทธเจ้า #พุทธโอวาท #กรรม #แก้กรรม #การแผ่เมตตา #พระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคนพูดจริงหรือไม่จริง Part 5/7 https://youtu.be/Kk210U_o_yg เวลา 0:07:40 - 0:12:14 #ธรรมะกับชีวิต #ธรรมะกับครอบครัว #การปฏิบัติธรรม #การนั่งสมาธิ #กำหนดลมหายใจ #อริจสัจ4 #เห็นเกิดดับ #ไม่ยึดมั่น #อนิจจัง #ทุกขัง #อนัตตา #สอนลูกในเรื่องวางแผนอนาคตได้หรือไม่ #การฝึกให้อยู่กับปัจจุบันมีประโยชน์อย่างไร Part 5/7 https://youtu.be/Kk210U_o_yg เวลา 0:12:14 - 0:14:46 Part 6/7 https://youtu.be/dXEN86tSy9M เวลา 0:00:00 - 0:14:56 Part 7/7 https://youtu.be/9ZKepC2Ef7E เวลา 0:00:00 - 0:07:04 #ธรรมะกับชีวิต #แฟนนอกใจธรรมะ #ธรรมะคนอกหัก #สามีมีเมียน้อยทำอย่างไร #ทำอย่างไรจึงสำเร็จสมความปรารถนา Part 7/7 https://youtu.be/9ZKepC2Ef7E เวลา 0:07:04 - 0:11:15