ปฏิจจสมุปบาท หน้า 779
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 8 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 6,346
  • ระยะเวลา : 25:44วิดีโอที่เกี่ยวข้อง