การเผยแผ่พุทธวจน กลุ่ม Buddhawajana USA
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 5 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 7,445
  • ระยะเวลา : 05:01
เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา

download MP4

download MP3วิดีโอที่เกี่ยวข้อง