พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มีนาคม 2559
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 2 ปี มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 341
  • ระยะเวลา : 01:46:00
ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลวิดีโอที่เกี่ยวข้อง