พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กันยายน 2561
ท่านกำลังรับชมวีดีโอย้อนหลังผ่านระบบสำหรับ หากต้องการเปลี่ยนระบบ กรุณาคลิ๊กที่นี้
อัพโหลดโดย วัดนาป่าพง1 — 1 เดือน มาแล้ว
  • ถูกเรียกดู : 31
  • ระยะเวลา : 02:16:59
เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล