เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 01:22:41 Quicklist

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

57 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 01:18:38 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 01:18:03 Quicklist

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

34 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 01:15:01 Quicklist

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 58:57 Quicklist

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

39 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:12:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:29:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:31:31 Quicklist

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:23:20 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:27:02 Quicklist

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:19:30 Quicklist

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:37:25 Quicklist

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:28:34 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:39:31 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference) 01:02:57 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:17:52 Quicklist

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

59 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:39 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:45 Quicklist

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:18:07 Quicklist

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:08:09 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:19:09 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

pok/Fileupload_2563/06 June/live20200614 1.mp4

32 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 (Video conference from Netherlands) 49:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 (Video conference from Netherlands)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

45 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:20:04 Quicklist

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

33 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:16:08 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:10:32 Quicklist

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:04:23 Quicklist

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:00:00 Quicklist

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563  (Video conference from Germany) 01:26:11 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

30 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  (Video conference from Germany) 01:15:12 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:15:30 Quicklist

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)