เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561 02:56:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

13 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561 02:28:32 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

6 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 วัน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย 02:13:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 02:26:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

14 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561 03:14:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561

 

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561 02:57:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561 02:44:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

5 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561 02:23:06 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

61 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561 02:34:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561 01:55:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561 01:00:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561 02:30:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561

 

pok/Fileupload_2561/01 January/live20180114_1.mp4

17 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561 02:06:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

13 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561 02:47:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

50 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561 03:13:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561 50:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

17 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

32 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนาธรรม 31 ธันวาคม 2560 ช่วงกลางคืน 02:07:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนาธรรม 31 ธันวาคม 2560 ช่วงกลางคืน

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า 02:58:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2560 02:37:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

20 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2552 01:54:54 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2552

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2560 03:10:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

57 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงที่สอง 01:48:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงที่สอง

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงแรก 02:51:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงแรก

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2560 03:16:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ธันวาคม 2560 03:19:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

30 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2560 02:35:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

34 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2560 03:14:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

30 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 ธันวาคม 2560 03:17:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)