เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 01:28:50 Quicklist

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

45 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 01:29:18 Quicklist

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 02:05:51 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 01:39:20 Quicklist

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

16 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 01:29:39 Quicklist

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 01:22:42 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 01:16:08 Quicklist

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 01:24:03 Quicklist

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

37 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 01:25:38 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

21 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 01:55:17 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 01:28:07 Quicklist

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 01:27:23 Quicklist

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

17 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 01:24:01 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 01:19:15 Quicklist

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

21 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 01:13:10 Quicklist

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 01:17:35 Quicklist

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

42 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 01:56:10 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

36 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 02:07:35 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 01:53:51 Quicklist

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

32 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 01:19:35 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 01:17:38 Quicklist

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

45 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 01:17:47 Quicklist

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 01:14:52 Quicklist

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 02:08:15 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 01:19:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

30 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 01:19:44 Quicklist

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 01:19:44 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 01:18:09 Quicklist

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 01:21:17 Quicklist

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

30 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 01:19:08 Quicklist

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

34 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)