เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561 02:07:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561 02:37:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561 02:17:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

38 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561 01:52:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561 01:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561 01:54:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

25 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา 01:45:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

128 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561 02:05:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

37 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561 02:58:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561 02:56:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

143 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561 02:28:32 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

60 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย 02:13:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 02:26:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

45 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561 03:14:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561

 

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3...

59 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561 02:57:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

57 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561 02:44:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

39 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561 02:23:06 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561 02:34:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

49 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561 01:55:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

49 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561 01:00:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

37 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561 02:30:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561

 

pok/Fileupload_2561/01 January/live20180114_1.mp4

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561 02:06:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

33 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561 02:47:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561 03:13:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

50 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561 50:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

42 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)