เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤษภาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 43:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤษภาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

403 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2560 (ช่วงเช้า) 02:41:43 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2560 (ช่วงเช้า)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

402 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 กันยายน 2560 02:00:43 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

402 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ นครราชสีมา 6 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 01:14:59 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ นครราชสีมา 6 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

402 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ นครราชสีมา 3 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า) 02:13:30 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ นครราชสีมา 3 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

402 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:34:40 Quicklist

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

401 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤศจิกายน 2559 02:30:38 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

400 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:40:42 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

400 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 มกราคม 2560 38:30 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

399 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2560 02:35:40 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

398 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 เมษายน 2560 01:46:11 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

398 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 01:47:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

398 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กันยายน 2561 02:44:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กันยายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

397 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2560  02:18:07 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2560 

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

396 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2560 02:48:53 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

396 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:44:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

396 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 พฤษภาคม 2560 02:11:17 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

395 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2560 01:55:31 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

395 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 พฤศจิกายน 2560 03:09:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

395 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:15:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

395 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560  02:46:08 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560 

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

394 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 พฤศจิกายน 2560 57:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

394 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 มีนาคม 2560 03:15:13 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

393 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ตุลาคม 2560 01:31:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

393 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 ตุลาคม 2560 02:24:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

393 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 ธันวาคม 2559 03:03:35 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

392 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กันยายน 2560 03:09:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

392 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 ตุลาคม 2560 02:36:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

392 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 กรกฎาคม 2561 อาสาฬหบูชา 01:48:57 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 กรกฎาคม 2561 อาสาฬหบูชา

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

392 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 01:50:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

392 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)