เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 ธันวาคม 2559 02:44:44 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

391 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 สิงหาคม 2561 02:52:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

391 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤษภาคม 2561 02:39:43 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤษภาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

390 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 สิงหาคม 2561 01:47:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

390 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ตุลาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:09:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ตุลาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

390 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2561 02:39:09 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2561

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

389 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 กรกฎาคม 2561 เข้าพรรษา (ช่วงเช้า) 02:36:09 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 กรกฎาคม 2561 เข้าพรรษา (ช่วงเช้า)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

389 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กุมภาพันธ์ 2560 02:30:44 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

388 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่สาม) 01:19:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่สาม)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

388 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 ตุลาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:15:41 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 ตุลาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

388 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤษภาคม 2561 02:43:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤษภาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

387 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2560 02:35:40 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

386 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2560 02:49:57 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

386 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 สิงหาคม 2560 02:34:31 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

386 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 พฤษภาคม 2560 02:03:51 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

386 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ตุลาคม 2560 01:12:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

386 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า) 02:17:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

385 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย) 02:45:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

384 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย) 02:45:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

383 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 ตุลาคม 2560 03:03:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

382 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 สิงหาคม 2561 01:20:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

382 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 01:03:43 Quicklist

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

381 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2560 01:17:00 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

380 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กันยายน 2560 01:01:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

380 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:42:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

380 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 01:37:33 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

380 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 ตุลาคม 2560 02:51:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

379 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 พฤษภาคม 2561 01:35:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 พฤษภาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

379 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย) 59:25 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

379 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 01:59:42 Quicklist

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

379 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)