เปลี่ยนลักษณะการเรียง
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 4 38:41 Quicklist

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 4

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 4

2920 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 5 34:26 Quicklist

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 5

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 5

2861 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/26 35:00 Quicklist

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/26

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 2554/26

2830 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 3 34:25 Quicklist

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 3

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน 3

2593 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4 มี.ค. 2558 01:52:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4 มี.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 4...

2269 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2558 01:17:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

1110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2558 01:16:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

1035 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

950 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอังคารที่ 14 เม.ย. 2558 01:33:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันอังคารที่ 14 เม.ย. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

929 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2558 37:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1 วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2558

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน ช่วงที่ 1...

900 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:43:15 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

828 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ พุทธวจนสถาบันโคราช ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ 2 พฤษภาคม 2561 02:17:15 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ พุทธวจนสถาบันโคราช ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ 2 พฤษภาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

825 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561 02:56:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

818 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561 03:14:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561

 

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3...

788 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2560 03:16:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

760 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:22:33 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

759 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤศจิกายน 2560 46:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

750 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 02:09:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

721 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 สิงหาคม 2560 01:35:10 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

718 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 พฤศจิกายน 2560 02:45:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

713 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:05:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

709 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:34:51 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

704 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 01:36:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

694 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย 02:13:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

672 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2560 02:48:01 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

666 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 สิงหาคม 2560 01:12:25 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

661 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

Video conference Buddhawajana USA 30 เมษายน 2561 02:21:17 Quicklist

Video conference Buddhawajana USA 30 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

643 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:24:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

642 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561 02:05:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

616 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 สิงหาคม 2560 01:59:19 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

614 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)