เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2559 ช่วงบ่าย 01:37:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

604 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:21:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

601 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 02:07:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

601 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา 01:45:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

599 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:49:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

593 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ 4 02:16:27 Quicklist

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ 4

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

593 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนาธรรม 31 ธันวาคม 2560 ช่วงกลางคืน 02:07:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนาธรรม 31 ธันวาคม 2560 ช่วงกลางคืน

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

592 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:15:43 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

591 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 ตุลาคม 2560 03:13:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

591 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:00:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

589 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:39:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

587 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่สอง) 01:09:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

587 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า 01:54:19 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

585 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 01:56:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

584 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 กุมภาพันธ์ 2560 03:01:33 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

580 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 พฤษภาคม 2559 01:12:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

579 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 เมษายน 2560 02:27:15 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

579 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 02:26:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

566 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2559 02:20:41 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

565 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561 02:07:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

562 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2560 (ช่วงบ่าย) 02:19:18 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2560 (ช่วงบ่าย)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

550 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561 02:23:06 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

543 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2560 03:10:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

540 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561 03:13:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

540 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤษภาคม 2559 01:34:47 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤษภาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

539 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤศจิกายน 2559 02:07:34 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

539 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง 4 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเช้า) 01:08:30 Quicklist

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง 4 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

539 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2560 02:37:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

534 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:01:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

532 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 มีนาคม 2560 03:09:02 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

528 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)