เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 พฤษภาคม 2560 03:11:36 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

528 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤศจิกายน 2560 02:25:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

522 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 สิงหาคม 2560 03:04:51 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

519 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2560 02:53:51 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

518 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2560 02:26:41 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

517 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

515 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 02:33:50 Quicklist

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

515 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2560  02:54:02 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2560 

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

514 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561 02:17:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

514 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2560 01:10:08 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

513 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561 02:37:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

512 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 02:25:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

508 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย) 56:39 Quicklist

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

505 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2559 02:26:51 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

503 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ 3 01:33:11 Quicklist

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ 3

 

พระอาจารย์แสดงธรรมและพิธีถวายผ้า...

501 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 ธันวาคม 2559 02:31:20 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

501 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 ธันวาคม 2559 02:03:07 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

501 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 ธันวาคม 2559 02:53:40 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

501 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561 02:28:32 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

501 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กันยายน 2560 03:05:43 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กันยายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย :...

500 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:40:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

498 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:12:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

498 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ธันวาคม 2560 03:05:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

493 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561 02:47:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

493 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

 พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:32:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

493 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 01:45:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

493 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561 02:58:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

492 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 พฤศจิกายน 2560 02:33:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

491 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤศจิกายน 2559 01:07:41 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

490 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561 50:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

489 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)