เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2560 02:53:49 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

487 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

486 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:04:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

486 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 58:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

485 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ 1 55:43 Quicklist

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ 1

 

สาธยายพุทธประวัติของตถาคตและการใ...

483 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 สิงหาคม 2560 02:26:23 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

483 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤศจิกายน 2559 02:26:47 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

481 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 มกราคม 2560 02:28:03 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

481 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มีนาคม 2560 02:57:00 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

481 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 พฤษภาคม 2560 01:30:16 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

481 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 พฤษภาคม 2561 02:25:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 พฤษภาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

480 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:35:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

479 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กันยายน 2560 02:24:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

477 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 มิถุนายน 2561 02:21:08 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 มิถุนายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

477 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

31 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:39:43 Quicklist

31 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

476 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2559 02:36:36 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

475 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 สิงหาคม 2560 02:41:47 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

474 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561 01:55:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

474 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 ธันวาคม 2560 03:13:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

472 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:21:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

471 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2560 03:14:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

470 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 02:51:12 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

469 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561 02:30:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561

 

pok/Fileupload_2561/01 January/live20180114_1.mp4

469 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 สิงหาคม 2561 01:47:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

469 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561 02:44:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

467 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2560 01:10:08 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

466 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มีนาคม 2560 02:38:51 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

466 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 4 สิงหาคม 2560 02:27:07 Quicklist

พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 4 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

466 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า 02:58:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

464 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561 01:54:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

464 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)