เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 เมษายน 2561 03:06:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

462 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 พฤศจิกายน 2559  01:37:08 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 พฤศจิกายน 2559 

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

461 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 เมษายน 2561 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

461 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ธันวาคม 2559 02:49:47 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

459 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 เมษายน 2561 03:11:09 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

459 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 มิถุนายน 2561 03:01:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 มิถุนายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

459 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 มกราคม 2560 01:57:40 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

458 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย 01:39:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

457 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2560 01:05:43 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

457 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 กุมภาพันธ์ 2560 02:56:20 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

457 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤศจิกายน 2560 01:22:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

456 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงที่สอง 01:48:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงที่สอง

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

456 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 เมษายน 2561 02:43:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

456 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2561 01:17:43 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

456 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กันยายน 2560 02:45:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

455 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

455 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

455 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:52:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

455 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 สิงหาคม 2560 02:33:16 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

454 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:34:24 Quicklist

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

454 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 เมษายน 2560 03:12:54 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

453 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 ธันวาคม 2560 02:30:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

453 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 พฤศจิกายน 2559 02:24:35 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

452 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2560 (ช่วงเช้า) 02:42:25 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2560 (ช่วงเช้า)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

452 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤศจิกายน 2559 02:04:54 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

451 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:16:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

451 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มีนาคม 2560 02:41:00 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

450 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561 02:06:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

449 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 ธันวาคม 2559 02:42:06 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

448 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ตุลาคม 2560 01:18:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

448 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)