เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 ตุลาคม 2560 02:44:02 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

448 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

448 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

 31 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 03:18:27 Quicklist

31 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

448 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2560 02:49:41 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

447 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:51:07 Quicklist

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

447 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กรกฎาคม 2560 (อาสาฬหบูชา) ช่วงบ่าย 02:07:48 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กรกฎาคม 2560 (อาสาฬหบูชา) ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

446 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:58:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

444 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤศจิกายน 2559 01:53:42 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

444 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 มกราคม 2560 03:11:52 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

442 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2560 (ช่วงเช้า) 02:42:04 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2560 (ช่วงเช้า)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

442 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561 02:57:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

442 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 พฤศจิกายน 2559 02:13:39 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 พฤศจิกายน 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

441 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2560 02:35:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

441 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่ บริษัท เอแอนด์โฟร์ วินเนอร์ เฟอร์ไลน์ 11 กันยายน 2560 02:36:53 Quicklist

พุทธวจนบรรยายนอกสถานที่ บริษัท เอแอนด์โฟร์ วินเนอร์ เฟอร์ไลน์ 11 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

440 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2560 02:56:16 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

439 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2560 02:07:49 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

439 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 มีนาคม 2560 01:11:00 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

438 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มิถุนายน 2561 02:58:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มิถุนายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

438 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 เมษายน 2560 02:30:36 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

437 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤศจิกายน 2560 02:29:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

435 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561 01:00:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

435 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561 02:34:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

435 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤษภาคม 2560 01:54:28 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

434 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ธันวาคม 2560 03:19:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

434 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 มิถุนายน 2561 02:25:08 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 มิถุนายน 2561

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

434 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า) 02:13:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

434 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 ธันวาคม 2559 02:45:21 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

433 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Herritej Grand Convention ระนอง 23 เมษายน 2561 02:23:36 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Herritej Grand Convention ระนอง 23 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

433 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 ธันวาคม 2560 03:17:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

432 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 สิงหาคม 2561 03:13:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

432 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)