เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2560 02:26:16 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

431 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ตุลาคม 2560 03:17:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

431 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 เมษายน 2560 02:06:36 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

430 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2560 01:55:44 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

429 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงแรก 02:51:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงแรก

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

429 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2561 02:56:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มิถุนายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

429 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

 22 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 58:18 Quicklist

22 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

428 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 มิถุนายน 2560  02:16:00 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 มิถุนายน 2560 

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

427 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤษภาคม 2560 02:08:06 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

427 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:39:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

427 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤษภาคม 2561 01:43:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤษภาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

427 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 สิงหาคม 2561 50:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

427 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 4 กันยายน 2561 02:43:40 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 4 กันยายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

427 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2560 (ช่วงบ่าย) 01:47:30 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2560 (ช่วงบ่าย)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

426 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:20:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

425 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:10:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 พฤษภาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

425 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่  Wellness 5 เมษายน 2561 02:16:23 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Wellness 5 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

424 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 มีนาคม 2560 01:11:01 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

423 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 พฤศจิกายน 2561 01:07:33 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 พฤศจิกายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

423 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 พฤษภาคม 2560 02:09:05 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

422 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กันยายน 2560 03:15:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

421 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561 01:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

421 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 01:56:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

421 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2561 02:21:45 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2561

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

420 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)	01:16:34 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

420 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 พฤศจิกายน 2560 02:50:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

419 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2559 03:12:41 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

418 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 พฤษภาคม 2560 03:11:40 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

418 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กันยายน 2560 03:14:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กันยายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

418 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561 01:52:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

417 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)